Κριτική Επιτροπή

Alessandra Bracaglia

Alessandra Bracaglia [IT]
Graphic Designer - Comic Artist

Nabil Mendjeli

Nabil Mendjeli [DZ]
Graphic Designer

Miguel Cunha

Miguel Cunha [PRT]
Graphic Designer

Elisa Baldissera

Elisa Baldissera [IT]
Graphic Designer

Shangning Wang

Shangning Wang [CHN]
Graphic Designer

Amir Hosseinzadeh

Amir Hosseinzadeh [IRN]
Graphic Designer

Αρίσταρχος Παπαδανιήλ

Αρίσταρχος Παπαδανιήλ [GR]
Graphic Designer - Animator

Ρένος Δημητρίου

Ρένος Δημητρίου [CY]
Graphic Designer

Ευριπίδης Ζαντίδης

Ευριπίδης Ζαντίδης [CY]
Graphic Designer

Official Sponsors


 
FaceBook Twitter Youtube Blog Instagram