Σταύρος Κτίστης

Financial Officer

Ο Σταύρος είναι εγκεκριμένος λογιστής και εγγεγραμμένος ελεγκτής και είναι συνιδρυτής και συνέταιρος στην Acfin Audit Ltd. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς της συμμόρφωσης, του εξωτερικού ελέγχου και της έμμεσης φορολογίας. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου απέκτησε πτυχίο BA (Hons) στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά.

Όταν επέστρεψε στην Κύπρο, εντάχθηκε στην PricewaterhouseCoopers, όπου απέκτησε τον επαγγελματικό τίτλο Chartered Certified Accountant και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Cyprus International Institute of Management.

Ο Σταύρος είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και αρωγός της δημιουργικής προσπάθειας του Graphic Stories Cyprus από το ξεκίνημά της.

el