Υποστήριξη

Xορηγίες & Δωρεές

Xορηγίες | Δωρεές

Graphic Stories Cyprus είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που, εκτός από το καθιερωμένο ετήσιο Συνέδριο Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, στην Κύπρο, πραγματοποιεί παράλληλες δράσεις με την πάροδο του χρόνου που στοχεύουν στην καλλιέργεια της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη κριτικής αντίληψης για τις σύγχρονες γραφικές τέχνες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην προώθηση και την προβολή της οπτικής επικοινωνίας και δημιουργίας της Κύπρου όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό και ενθαρρύνει τη δικτύωση με πολιτιστικά ιδρύματα, οργανισμούς και ομάδες σύγχρονης τέχνης στο εξωτερικό. Η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και εργαστηρίων στοχεύει να αναδείξει και να προωθήσει την αξία της οπτικής επικοινωνίας στο κοινό, δημιουργώντας πολιτισμό και αξίες και την αλληλεπίδρασή τους με σύγχρονα κοινωνικά δρόμενα.

Το Graphic Stories Cyprus υποστηρίχθηκε μέχρι σήμερα από σημαντικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως οι: Δήμος Λευκωσίας, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, εφημερίδα Πολίτης, Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Leptos Estates, Parachute Typefoundry, University of Nicosia, Frederick University, Alexandre College, Σχολή Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών Αιγαία, Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου, κ.ά. καθώς και από διεθνείς οργανισμούς όπως οι: Rinc (International Network of Visual Creators), American University in the Emirates – AUE, Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, International Reggae Poster Contest, Like for Poster, Worldwide Graphic Designer.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ
Μπορείτε τώρα να συνδέσετε το όνομά σας ως χορηγός στην επίσημη διοργάνωση της οπτικής επικοινωνίας Κύπρου, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένη διεθνώς, Graphic Stories Cyprus.
Είμαστε στη διάθεσή σας για μια προσωπική επαφή ή οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θελήσετε.

Γίνετε Χορηγός

Εάν επιθυμείτε να χορηγήσετε το Graphic Stories Cyprus ή ενδιαφέρεστε να υποστηρίξετε οικονομικά την εκδήλωση, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Κάντε μια δωρεά

Μπορείτε να κάνετε δωρεά μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal

EL