ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο
για την Γραφιστική & Οπτική Επικοινωνία
έρχεται!

Το πρόγραμμα του συνεδρίου που θα περιλαμβάνει τους ομιλητές, τα εργαστήρια, την έκθεση
και άλλες δράσεις θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο 2022.
GR